Nghĩa vụ của Người bán và Khách hàng

Nghĩa vụ của người bán và khách hàng trong mỗi giao dịch

Nghĩa vụ của người bán:
– Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/dịch vụ để Người mua hiểu và có thể sử dụng.
– Cung cấp sản phẩm/hàng hóa cho Người mua đúng thời hạn và số lượng đã thỏa thuận sau khi Người mua đã thanh toán đầy đủ cho Người bán.
– Giải quyết/Giải đáp các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.
– Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như Hóa đơn, thẻ bảo hành theo đơn hàng Người mua đã đặt

Nghĩa vụ của người mua:
Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do Người bán quy định.
– Kiểm tra thông tin đơn hàng đã đặt, xác nhận với người bán thông tin đơn hàng và thông tin giao hàng
– Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng
– Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu.